Nieuwe energie en inspiratie voor mensen die met mensen werken door zelfontdekken door schilderen

Werken met mensen is een boeiend vak, dat veel van je vraagt. Je bent zelf het 'instrument' waar je mee werkt, niet alleen fysiek, maar vooral ook psychologisch en spiritueel. Ontwikkeling in je vak betekent daarom niet alleen bijscholing, maar ook ontwikkeling van al je sociale, emotionele en spirituele kwaliteiten. In het werken met mensen bestaan geen recepten, dat maakt het zo boeiend, maar vraagt veel van je vermogen om alert op situaties te reageren en steeds weer nieuwe oplossingen te vinden. Ervaring alleen is niet voldoende, er wordt tegenwoordigheid van geest van je gevraagd en het inzetten van je intuïtie. Wanneer het je lukt voldoende rust en ruimte in je leven in te bouwen, en je bewust te richten op je intuïtie, dan blijkt dit een onuitputtelijke bron van energie, creativiteit en wijsheid te zijn, die je zowel in je werk als in je prive leven altijd ten dienste staat. Deze bron maakt het je mogelijk de mensen waar je mee werkt te geven wat ze nodig hebben, en daarbij zelf te groeien en te ontvangen wat jij nodig hebt.

Verder groeien

De cursus Zelfontdekken door schilderen geeft mensen die met mensen werken de mogelijkheid om verder te groeien als mens, zodat je in je vak je talenten kunt realiseren en ook op alle andere levensterreinen leert putten uit je eigen bron van creativiteit, en op een gezonde manier met je energie leert omgaan. Het is een geleide innerlijke scholingsweg ontwikkeld door Gerda Merckx, waarbij met behulp van schilderen, gesprek en in de laatste cyclus meditatie gewerkt wordt aan een individueel gekozen ontwikkelingsthema.
Zelfontdekken door schilderen werkt zo dat je je gedrag, gevoelens en de situatie bewust ervaart zoals ze aanwezig zijn. Het is een leidraad naar je intuïtie en vermogen tot creatie van nieuwe perspectieven in het dagelijks leven. Het geeft je een altijd aanwezig gevoel van vertrouwen en van verbondenheid, met de kosmos, de wereld, jezelf en de mensen om je heen waarbij het verantwoording dragen voor de medemens en de aarde uitgangspunt is. Hierdoor komt innerlijke kracht en energie ter beschikking.

Ervaring

Zelf heb ik ervaren dat de cursus 'Zelfontdekken door schilderen' een innerlijke ontwikkeling in gang zet die er voor zorgt dat je kunt blijven groeien, zowel in je vak, als op alle andere levensterreinen. Het maakt dat ik anders in het leven ben gaan staan. Zelfontdekken door schilderen heeft mijn denken, voelen en handelen wezenlijk verandert en heeft me in verbinding gebracht met het spirituele zonder 'zweverig 'te zijn. Mijn zelfgekozen ontwikkelingsthema's werden tot mijn verbazing steeds gerealiseerd. Het heeft mij innerlijke rust gegeven waardoor het mogelijk is er op ieder moment helemaal te zijn en met bewustzijn de dingen te doen die ik wil doen, anderen echt te ontmoeten en alles wat het leven brengt intens te ervaren. Daarbij heeft het spirituele een wezenlijke plek in mijn leven gekregen.

Van wie is deze ervaring

Moniek Terlouw (1956) is klinisch pedagoge en twintig jaar werkzaam in het vrijeschool onderwijs. Zij is de eerste cursus bij Gerda Merckx gaan volgen op een moment dat zij wegens oververmoeidheid enige tijd niet kon werken. Zij heeft vier jaar Zelfontdekken door schilderen gedaan en ook supervisie gevolgd bij Gerda.

Terug