Werk met verf - Ontdek jezelf


Pedagoog en gezondheidszorgpsycholoog Gerda Merckx brengt je door middel van haar cursus Zelfontdekken door schilderen (weer) in contact met je diepste kwaliteiten en vaak onbewuste verlangens. Mooi of goed schilderen hoef je er niet voor te kunnen, het gaat om de innerlijke ontdekkingstocht die je als cursist maakt. 'Ik weet nu wat echt bij me hoort, wat de kwaliteiten zijn die ik heb meegebracht in dit leven en waar ik die kwaliteiten het beste kan realiseren'


Niet het schilderen is het kenmerkende van de cursus, maar de aangeboden innerlijke weg, die achtereenvolgens werkt met vier cycli: "Metamorfose", "Kracht van de Natuur","Vier Existentiële Psychologische Kwaliteiten (verlangen, verdriet, verzet, lijdzaamheid)" en "Scheppingskracht".

De ervaring leert dat de cursus Zelfontdekken door schilderen door zijn opzet in het dagelijkse leven sterk doorwerkt, zowel in de kunstzinnige gevoelsmatige expressie, als in relatievorming met anderen en het vorm geven aan het eigen leven.

Deze website vertelt meer over wat het is, de methode, de cycli waarlangs gewerkt wordt en geeft ervaringen van cursisten.